Tjänster

Våra tjänster är bland annat att vi utför slipning av verktyg, främst till träindustrin men även till metall- och livsmedelsindustrin.

Tjänster vi erbjuder hos Slipstation Torsång

Slipar

Vi slipar:
– Klingor i hårdmetall, stellite och konventionella upp till 1200 mm.
– Stål och knivar till flisning och hyvling, plåt och pappersklippning.
– Borrar, fräsar och cirkelknivar.
– Knivar och köttkvarnsdelar till livsmedelsindustrin.

Riktar

– Vi riktar och sträcker klingor upp till 1200 mm.

Lagar

– Vi byter ut skadade skär och ombestyckar klingor och fräsar.

Vässar

– Vi vässar, härdar och slipar tjälspetts-, maskin- och handmejslar såväl som spett och korpar.

Säljer

– Vi säljer verktyg såsom klingor, stål/knivar, fräsar och bandsågblad från ledande leverantörer för att säkerställa kvalitén.
– Man skall mäta verktygets kostnad när det är förbrukat. Därför bör man välja verktyg som håller längre, även om det kostar något mer vid inköpstillfället.

Externa tjänster

– Rå- och torrbandsågblad till hyvlerier och sågverk.
– Segment- och HSS-klingor.
– Diamantverktyg.
– Klippmaskinskär.
– För att vara en komplett leverantör för våra kunder åtar vi oss viss service av verktyg som vi inte själva slipar, utan som vi erbjuder tillsammans med kollegor och leverantörer.

Våra tjänster, vi slipar, riktar, lagar, vässar och säljer