Om Slipstation Torsång

Slipstation Torsång ägs av familjen Eriksson. Pappa Rolf, sonen Anders och dottern Lotta är alla engagerade i driften av företaget. Det ligger vackert placerat vid Dalälven ca 10 km nedströms Borlänge, på södra stranden av sjön Runns utlopp. Där den första verkstadsbyggnaden uppfördes 1984. Utbyggnaden av lokalerna har skett i etapper och den senaste utbyggnaden var klar våren 2001.

Historien om Slipstation Torsång

Vår far och farfar Henry Eriksson, även kallad ”Helvass”, efter att han döpt sin båt till det, grundade företaget 1955. Historien bakom företaget utspelade sig i skogarna vid Svartnäs, mellan Dalarna och Gästrikland. Någon gång på 1940 talet, höll Henry och hans far Arvid på att avverka skog och Henry tyckte det var slitsamt. Man sågade för hand på den tiden och Henry tyckte att sågarna gick väldigt tungt. Men eftersom det var pappan som slipat sågarna så drog han sig för att klaga.

Men till slut tog han i alla fall mod till sig och klagade på slipningen.

– Arvid svarade ”slipa själv då pojkdjävel”.

Det gjorde Henry och hans slipning fick sågarna att gå mycket bättre. Så i fortsättningen var det Henry som fick sköta den detaljen. Ryktet om hans förmåga att slipa sågar spred sig i bygderna och han fick slipa sågar åt många skogsarbetare. Efter skogsarbetet började Henry på Domnarvets Järnverk och på fritiden fortsatte han att slipa sågar. Under början av 50 talet ökade fritidssysslan så mycket att, han till slut beslutade sig för att starta eget. 1955 sade han upp sin anställning på järnverket och startade Slipstation. På den vägen är det.

Slipförmågan lever vidare hos Slipstation Torsång

Henrys son Rolf började jobba i företaget efter militärtjänsten 1968. 1969 tog han över ägarrollen. Rolfs son Anders, började arbeta i företaget efter militärtjänsten 1990 och 2001 kom dottern Lotta in i företaget. Förmågan att göra mycket bra sliparbeten lever vidare i familjeföretaget.

Bild på Rolf, Anders och Lotta på Slipstation Torsång