Våra tjänster

Våra tjänster

Våra tjänster är bland annat att vi utför slipning av verktyg, främst till träindustrin men även till metall- och livsmedelsindustrin. Tjänster vi erbjuder hos Slipstation Torsång Slipar Vi slipar: – Klingor i hårdmetall, stellite och konventionella upp till 1200 mm. – Stål och knivar till flisning och hyvling, plåt och pappersklippning. – Borrar, fräsar och …

Turbil

Turbil

Vi hämtar och lämnar med egen turbil, detta är en viktig del i dialogen med kund. Som regel är det slip- och verktygskunnig personal som kör. Detta för att vi har som rutin att på plats höra oss för om det är något speciellt med de hämtade verktygen så vi snabbt skall kunna lösa eventuella …

Om oss

Om oss

Slipstation Torsång ägs av familjen Eriksson. Pappa Rolf, sonen Anders och dottern Lotta är alla engagerade i driften av företaget. Det ligger vackert placerat vid Dalälven ca 10 km nedströms Borlänge, på södra stranden av sjön Runns utlopp. Där den första verkstadsbyggnaden uppfördes 1984. Utbyggnaden av lokalerna har skett i etapper och den senaste utbyggnaden var …